Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Pan Andrzej Kapała

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarzadzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował  projekty doradcze  dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych.  Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz  projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

Od 2012 r. będąc Dyrektorem Biura Administracji  w PKO Banku Polskim zarządza ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku oraz kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi rocznie. Nadzoruje także  standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarzadzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.


« powrót

 

NASZE MARKI