Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Pan Dominik Kaczmarski

Członek Rady Nadzorczej Spółki

 ​​
Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego.

Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT.

Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecnie jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Pan Dominik Kaczmarski jest autorem szeregu publikacji z dziedziny podatków.

Od lipca br. jest Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

« powrót

 

NASZE MARKI