Zobacz także:
Dokumenty

Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdfRegulamin Rady Nadzorczej [1,1 MB]​
Regulamin Zarządu Spółki [876 KB]​​​​​
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy [178 KB]
PKN_ORLEN_Statut_2018.pdfPKN ORLEN Statut 2018 [190 KB]
Kodeks postępowania dla Dostawców ​PKN ORLEN.pdf
Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN.pdf
PKN ORLEN Supplier Code of Conduct.pdf
ORLEN Capital Group Supplier Code of Conduct.pdf​​
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2018 roku​​
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2018 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2017 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2017 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2017 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2017 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2016 roku
Strategia rozwoju PKN ORLEN
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2016 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2016r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2016 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2015r.
Skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2015r.
Execution of PKN ORLEN 2014-2017 Strategy in the Upstream Segment
Dzień inwestora i analityka w PKN ORLEN
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2015 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2015r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2014r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2014r
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2014r
Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2014r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2013r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2013r.
Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2013r.
Dzień inwestora i analityka w PKN ORLEN, 16-17.05.2013
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2013r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2012r.
Strategia PKN ORLEN 2013-2017
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2012r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2012r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2012r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2011r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2011r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2011r.
Telekonferencja PKN ORLEN: umowa sprzedaży akcji Polkomtel
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2011r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2010r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2010r.
Dzień Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, 15.06.2010r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2010r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2009r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2009r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał i 1 półrocze 2009r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2009r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2008r. (audytowane). Przegląd bieżących działań.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2008r.
Strategia Grupy ORLEN 2009-2013
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2008r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2008r.
Dzień Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, 18.06.2008 r.
Wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2008r.
Wyniki finansowe PKN ORLEN za 2007r. i założenia planu finansowego na 2008 r.
Strategia Grupy ORLEN na lata 2007 - 2012
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2007r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2007r.
Grupa ORLEN - oferta euroobligacji 2007
PKN ORLEN - Mažeikiu Nafta Program Tworzenia Wartości; Budowanie pozycji regionalnego lidera w Europie Środkowo-wschodniej
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2007r.
Wyniki finansowe PKN ORLEN za 2006r. (MSSF) i założenia planu finansowego na 2007 r.
Zakup Mažeikiu Nafta przez PKN ORLEN
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2006r. (MSSF)
Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2006r. (MSSF)
Dzień Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, 28.06.2006r.
Nabycie Mažeikiu Nafta przez PKN ORLEN
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2006r. (MSSF)
Zaudytowane skonsolidowane wyniki PKN ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2005r. (MSSF)
Wyniki finansowe za 2005r. i założenia planu finansowego na 2006
Aktualizacja Strategii PKN ORLEN 2006-2009
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2005r. (MSSF)
PKN ORLEN i Unipetrol - Partnerstwo dla Europy Środkowej
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. Efekt konsolidacji wyników Unipetrol 2 kwartał 2005r. (MSSF)
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2005r. (MSSF)
Plan wdrożenia nowego programu redukcji kosztów w Grupie Kapitałowej ORLEN
Partnerstwo dla Europy Środkowej
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2005r.
Plan rozwoju sprzedaży detalicznej w Polsce 2005 - 2009
Wyniki finansowe za 2004 r. i założenia planu finansowego na 2005 r.
Strategia budowy własnej wartości PKN ORLEN
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2004r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2004r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2004r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2003r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 3 kwartał 2003r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2003r.
Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kwartał 2003r.
Realizacja celów, wzmocnienie wewnętrzne, ekspansja regionalna
Regulamin korzystania z symulatorów i urządzeń treningowych ​​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ​​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (14.08.2019r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (14.08.2019r.) ​​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (07.11.2019r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (07.11.2019r.) [363 KB]​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (01.12.2019r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (01.12.2019r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (27.12.2019r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (27.12.2019r.)
Konkurs na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. - regulamin ​​
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYZWANIE PKN ORLEN) - „SYSTEM IDENTYFIKACJI POJAZDÓW TANKOWANYCH PRZEZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MOBILNEJ PKN ORLEN” ​​
Klauzula Antykorupcyjna PKN ORLEN SA ​​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (17.03.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (09.04.2020r.)
Prezes Zarządu w spółce z Grupy Kapitałowej ORLEN poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (02.07.2020r.)
Deklaracja ORLEN
Deklaracja ORLEN
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (31.07.2020r.)
​Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach ksztaltowania wynagrodzeń osob kierujących niektórymi spółkami (11.09.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.09.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.09.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.09.2020r.)
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – ORLEN Usługi Finansowe Sp z o.o.
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu spółki SIGMA
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (22.10.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (06.11.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (14.12.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (18.12.2020r.)
​​
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.12.2020r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.12.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (18.12.2020r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (18.12.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (24.11.2020r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (24.11.2020r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (08.02.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (12.02.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (18.03.2021r.)

Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (24.03.2021r.) 
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
 Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.) Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.04.2021r.)
Realizacja zapisow art. 4.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (14.05.2021r.)
Realizacja zapis.pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.05.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust.(28.05.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.05.2021r.)

Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 (10.06.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (10.06.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016(14.06.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (14.06.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.(21.06.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.06.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. (22.06.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (22.06.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. (20.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (20.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z  (20.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (20.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia(20.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (20.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o (20.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (20.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach (20.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (20.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 (21.07.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (21.07.2021r.).pdf
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. (28.07.2021 i 29.07.2021).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (28.07.2021 i 29.07.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach  (28.07.2021 i 29.07.2021).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (19.07.2021 i 28.07.2021r.)
Realizacja zapisow art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 (17.08.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (17.08.2021r.)
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016(31.08.2021r.).pdfRealizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (31.08.2021r.)
Regulamin_Konkursu_o_Nagrode_Prezesa_Zarzadu.pdfRegulamin - Konkurs na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz
PKN ORLEN S.A. 14.07.2021

 

NASZE MARKI