Zobacz także:
System Compliance w Grupie Kapitałowej ORLEN
ORLEN System Compliance

Celem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej ORLEN jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie spójnego zestawu rozwiązań prawnych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN z obowiązkowymi lub dobrowolnymi wymaganiami, które spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązały się lub zdecydowały spełniać w celu uniknięcia konsekwencji prawnych, finansowych i wizerunkowych, jakie mogą ponieść spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, kadra zarządzająca oraz pracownicy w przypadku naruszenia zasad systemu zapewnienia zgodności.

Wdrożenie Systemu Compliance jest spójne ze strategią i kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, zakresem międzynarodowego otoczenia regulacyjnego prowadzonej działalności a także etycznym wizerunkiem Grupy Kapitałowej ORLEN. System Compliance jest także elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej ORLEN.

Mając powyższe na względzie w Grupie Kapitałowej ORLEN wdrożono Politykę Compliance wyznaczającą jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

• przepisów prawa,
• regulacji wewnętrznych,
• dobrowolnie przyjętych standardów postępowania,
• norm etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Za wdrożenie, zarządzanie, aktualizację i komunikację Polityki Compliance oraz wspierających ją procedur dotyczących zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zgodności z wymaganiami koncesji oraz działalności lobbingowej w Grupie Kapitałowej ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością PKN ORLEN S.A.

NASZE MARKI