Zobacz także:
Zarząd Spółki
PKN Orlen
Prezes Zarządu
Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki PKN Orlen od grudnia 2015 roku jest Wojciech Jasiński.
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu ds. Rozwoju

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył także podyplomowe studia „Zarządzanie spółką na rynku Unii Europejskiej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, „Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz „Zarządzanie projektami” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Pan Zbigniew Leszczyński posiada bogate doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Związany z Grupą Kapitałową ORLEN przez okres kilkunastu lat odpowiadał m.in. za budowę, rozwój i rozliczanie sieci stacji paliw w spółce ORLEN Paliwa oraz wsparcie i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych w PKN ORLEN. Wdrożył także wiele strategicznych dla Koncernu projektów.

Pan Zbigniew Leszczyński pełnił również między innymi funkcje Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Rynex Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A., czy Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Kompanii Węglowej S.A. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, nadzoru oraz prowadzenia projektów.

8 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki. 30 czerwca 2017 roku Pan Zbigniew Leszczyński został powołany na kolejną kadencję Członka Zarządu PKN ORLEN S.A..

Pan Zbigniew Leszczyński pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH (od 2 marca 2016 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Unipetrol (od 7 kwietnia 2016 r.). Od 25 sierpnia 2016 roku przewodniczy Radzie Nadzorczej ORLEN Paliwa.

powrót
 

NASZE MARKI