Zobacz także:
Zarząd Spółki
PKN Orlen
Prezes Zarządu
Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki PKN Orlen od grudnia 2015 roku jest Wojciech Jasiński.
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu ds. Finansowych

Pracę zawodową podjął w 1978 roku. W latach 1982 - 90 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji, a następnie eksportem.

W okresie 1990 - 1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego, a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP, a następnie PKP S.A. i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator” S.A. w Warszawie. Od 2010 roku z uwagi na sytuację rodzinną ograniczył pracę zawodową, zajmując się konsultacjami ekonomicznym. W okresie 1992 - 2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE „Centrum” S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego.

Od 3 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2017 roku był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 30 czerwca 2017 roku Pan Wiesław Protasewicz został powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN S.A.

powrót
 

NASZE MARKI