Zobacz także:
Raporty CSR
Raportowanie w PKN ORLEN

Raportowanie społeczne jest stałym elementem szerokiego systemu komunikowania działań społecznych PKN ORLEN. Zmienia się ono wraz ze zmianami zachodzącymi w firmie i otoczeniu zewnętrznym, tak aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom interesariuszy.
 
Kilka ważnych dat:
 
2003 rok
 
Pierwszy raport społeczny PKN ORLEN, który prezentował działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowane w 2002 roku.
 
2009 rok
 
Piąty już raport społeczny, ale pierwszy sporządzony według światowego standardu raportowania społecznego Global Reporting Initiatives (GRI) - GRI G3.1. Prezentował społeczną aktywność Koncernu w 2008 roku. Odwoływaliśmy się w nim do zasad GRI zarówno na poziomie liczby wskaźników, jak i kompletności tematów. Opracowanie tego dokumentu poprzedziły konsultacje, w które zaangażowaliśmy liczne grono naszych interesariuszy.
 
2014 rok
 
Ubiegłoroczna publikacja to nowa jakość raportowania. Raport prezentuje aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju PKN ORLEN, które zostały zdefiniowane w dniu 11 lutego 2014 roku. Pracę nad raportem poprzedziły konsultacje z interesariuszami, dotyczące ich oczekiwań wobec tego dokumentu. Efektem było m.in. poddanie dokumentu ocenie audytora. Podobnie jak poprzednie raporty został przygotowany zgodnie z wytycznymi standardu raportowania Global Reporting Initiative, tym razem jednak w najnowszej wersji, tj. G4. Raport przedstawia działania prowadzone w 2013 roku przez PKN ORLEN oraz wybrane spółki Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi raportami.
 
 
Orlen_140x180_0009_10_2013.png

2013

Orlen_140x180_0008_09_2012.png

2012

Orlen_140x180_0007_08_2011.png

2011

Orlen_140x180_0006_07_2010.png

2010

Orlen_140x180_0005_06_2009.png

2009

Orlen_140x180_0004_05_2008.png

2008

Orlen_140x180_0003_04_2007.png

2007

Orlen_140x180_0002_03_20052006.png

2005-2006

Orlen_140x180_0001_02_2004.png

2004

Orlen_140x180_0000_01_2002.png

2002

 

*Raporty wydane w 2002 i 2004 roku nie są dostępne w wersji pdf.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI