Zobacz także:
Dobre praktyki CSR

9560822_l.jpgKonsekwentnie wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach naszego działania. Jesteśmy przekonani, że jest to jedna z dróg efektywnego i skutecznego osiągnięcia założonych celów. Tworzymy więc innowacyjne rozwiązania, które następnie wdrażamy i stosujemy w Spółce, gdzie podlegają ocenie i w miarę potrzeby, ewentualnej weryfikacji tak, aby przynosiły jak największe korzyści. Prezentujemy je i poddajemy także weryfikacji zewnętrznej.

Warto dodać, że od kilku już lat dobre praktyki Koncernu są prezentowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Opracowywanie, wdrażanie i propagowanie w Spółce dobrych praktyk jest jednym z elementów tworzenia standardów ładu korporacyjnego i utrwalania dobrych obyczajów korporacyjnych. Stale je wzbogacamy tworząc nowe, zgodne ze zmianami zachodzącymi w Spółce i jej otoczeniu.

W tej sekcji prezentujemy przykłady dobrych praktyk PKN ORLEN, do zapoznania się z którymi serdecznie Państwa zapraszamy.


Dobre Praktyki 2014

 


Dobre Praktyki 2013

 


Dobre Praktyki 2012

 

 
Dobre Praktyki 2011

 

 
Dobre Praktyki 2010

 


Raportowanie społeczne 2010

 


Pozostałe Dobre Praktyki

 

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI