Zobacz także:
Deklaracja
„Polityka dobroczynności PKN ORLEN S.A." stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności Spółki – pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy.

Chcielibyśmy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto, chcielibyśmy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.
Działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez PKN ORLEN S.A. Bardzo ważne są także akcje wolontariackie realizowane przez naszych pracowników oraz wsparcie w formie sponsoringu inicjatyw związanych ze sportem, zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim, z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, a także z ochroną środowiska.

​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI