Zobacz także:
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) jest zbiorem działań dotyczących całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji produkcyjnych, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania...​​​

W Polskim Koncernie Naftowym ORLEN działa Zakładowa Straż Pożarna, która w 2013 roku obchodziła 50. rocznicę swego istnienia. Jest to jednostka z wielkimi tradycjami, prowadząca działania ratowniczo-gaśnicze...

Koncern w zakresie obrotu chemikaliami pełni różne role, począwszy od ich produkcji, dystrybucji i sprzedaży, aż po import oraz stosowanie chemikaliów, jako substancji pomocniczych na jednostkach produkcyjnych...

NASZE MARKI