Zobacz także:
Aktualności
W zakładce znajdują się komunikaty obejmujące bieżące informacje dotyczące obszaru bezpieczeństwa pracy wykonawców PKN ORLEN S.A.

Działania i praktyki realizowane w czasie pandemii COVID-19.

W PKN ORLEN S.A. realizowane są działania profilaktyczne w zakresie minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Są to różnokierunkowe przedsięwzięcia mające formę organizacyjną, informacyjną i edukacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące zaleceń dla wykonawców realizujących prace na rzecz spółki znajdują się w pliku do pobrania.

Do pobrania

Zalecenia dla Wykonawców dotyczące przeciwdziałania ryzka zakażenia SARS-CoV-2.pdfZalecenia dla Wykonawców dotyczące przeciwdziałania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.pdf
Recommendations for Contractors regarding CoVid threat 26.04.2021.docxRecommendations for Contractors regarding SARS-CoV-2 threat​.docx

Zalecenia dotyczące hełmów ochronnych.

Od 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzony obowiązek stosowania na terenie PKN ORLEN S.A. hełmów ochronnych o odpowiedniej kolorystyce, dostosowanej do pełnionej funkcji.

Poniższa kolorystyka dla przemysłowych hełmów ochronnych obowiązywać będzie na terenie: Zakładów Produkcyjnych w Płocku, Zakładu PTA we Włocławku, Elektrowni Parowo-Gazowej we Włocławku i Terminalach Paliw PKN OLRLEN S.A.:


kask.
biały dla kierownika budowy, inspektorów nadzoru, inżynierów pomocniczych, projektantów,

kask.
pomarańczowy dla mistrzów, brygadzistów, osób kierujących pracownikami upoważnionych do odbioru zezwoleń jednorazowych,

kask.
żółty dla pracowników fizycznych,

kask.
czerwony dla osób dbających o BHP, czyli pracowników służby BHP, inspektorów BHP, specjalistów BHP, koordynatorów BHP,


kask.
szary dla gości, praktykantów, stażystów.

Do pobrania

Wyciąg z RegulaminuZalecenia dla wykonawców dotyczący hełmów ochronnych

NASZE MARKI