Zobacz także:
Stacje paliw
W obszarze Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. funkcjonuje system bezpieczeństwa pracy wykonawców zewnętrznych. System ten jest oparty na określonych standardach bezpieczeństwa, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przez nich prac. W jego zakresie funkcjonują również Jedynki Bezpieczeństwa oraz realizowane są szkolenia dedykowane kontraktorom.

Jedynki bezpieczeństwa Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

Jedynki Bezpieczeństwa Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. to zbiór podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy stanowiących postulaty w zakresie oczekiwanej postawy i zachowań pracowników Stacji Paliw oraz ich kontraktorów.


Wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

Obszar bezpieczeństwa pracy Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. jest regulowany przez przepisy Unii Europejskiej oraz krajowe, instrukcje, a także normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowe wymagania zostały zawarte w poniżej załączonych dokumentach.
Standardy bezpieczeństwa dla dostawców usług dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

Standardy bezpieczeństwa dla dostawców usług dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. stanowią kompendium wiedzy w zakresie wymagań dotyczących wykonywania prac przez pracowników firm zewnętrznych i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas ich realizacji.

Standardy bezpieczeństwa – do pobrania


Szkolenia z zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz standardów realizacji prac na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A

Dla pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A., przeprowadzane są dedykowane szkolenia dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz standardów realizacji prac. Szkolenia są realizowane przez spółkę ORLEN Eko Sp. z o.o. - kontakt pod linkiem:
https://www.orleneko.pl/PL/Kontakt/Strony/Regionalne-Zespoły-Prewencji.aspx.

Komunikat ws. szkoleń z zagrożeń

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Biuro BHP PKN ORLEN S.A. zawiesza do odwołania szkolenia z zagrożeń występujących na terenie stacji paliw w formie stacjonarnej.
Pracownikom firm zewnętrznych, pracującym na rzecz PKN ORLEN S.A. na terenie stacji paliw udostępniono materiały informacyjne:​


Pracodawcy po zapoznaniu pracowników z treścią ww. informacji o zagrożeniach wypełniają poniższe Oświadczenie:


Oświadczenie, do czasu odwołania poniższego komunikatu, zastępuje Certyfikaty BHP. Instrukcja wypełnienia i zatwierdzania Oświadczania znajduje się w powyższym pliku.

NASZE MARKI