Zobacz także:
System motywacyjny
W PKN ORLEN S.A. funkcjonują systemy motywacyjne dedykowane wykonawcom zewnętrznym. Ich celem jest promowanie wykonywania prac przez kontraktorów w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom spółki oraz wykonawcom zewnętrznym. W tym także przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach prawa krajowego oraz zasadach określonych przez spółkę.

Konkurs Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk BHP, jak też wsparcie i wyróżnienie wykonawców pracujących bezpiecznie. Oferta dotyczy firm, które realizowały swoje zlecenia bez zdarzeń będących wypadkami przy pracy. Fachowa wiedza wykonawców, ich umiejętności oraz kompetencje, stanowią doskonałą rekomendację i szansę na lepsze kontrakty dla rzetelnych i odpowiedzialnych firm.Lista Laureatów konkursu Bezpieczny Wykonawca Zewnętrznydyplom 
dyplom 
dyplom 
dyplom 

NASZE MARKI