Zobacz także:
System zgłoś zagrożenie
W PKN ORLEN S.A. funkcjonuje System Zgłaszania Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy (ZZBP), dedykowany również pracownikom firm zewnętrznych. Inicjatywa ta stanowi efektywne narzędzie służące poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w spółce.

 
 
Od lat w spółce funkcjonuje analogiczny system realizowany przez jej pracowników. Stanowi on nieodłączny element tworzenia kultury bezpieczeństwa pracy w PKN ORLEN S.A..

Celem Systemów Zgłaszania Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy jest upowszechnianie i propagowanie najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy. Pozwalają one pracownikom wspierać obszar bezpieczeństwa w zakresie jego doskonalenia.

Każda osoba, która zidentyfikuje zagrożenie bezpieczeństwa pracy może je zgłosić wysyłając SMS pod dedykowany numer telefonu.

Liczymy na aktywny udział i zaangażowanie w ramach funkcjonującego systemu!

NASZE MARKI