Zobacz także:
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

22342287_l.jpgWspółpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem. Poprzez zaangażowanie naszych pracowników mamy dostęp do bieżącej informacji na temat legislacji dotyczącej sektora paliw i sektora chemicznego, zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej oraz do zagranicznych wyników badań i rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w Koncernie. Uczestnictwo w organizacjach sprzyja także integracji kadry inżynieryjno-technicznej PKN ORLEN z pracownikami sektora naftowego i petrochemicznego w kraju i za granicą, stwarza szansę zdobywania nowej wiedzy jak i dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi.

Doceniamy pożytki płynące z członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach. Udział w nich przynosi Spółce korzyści na różnych płaszczyznach jej działania – pozwala na utrzymywanie bieżących kontaktów ze specjalistami zajmującymi się podobną tematyką, umożliwia wymianę doświadczeń z innymi firmami oraz udział w seminariach i konferencjach.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, dzięki zaangażowaniu w organizacjach branżowych, zajmujemy się aspektami związanymi ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska pod kątem problemów związanych z oddziaływaniem produktów przemysłu naftowego i petrochemicznego. Nasze członkostwo w organizacjach specjalistycznych to doskonałe forum wymiany poglądów oraz okazja do wzmocnienia pozycji naszej firmy, jako odpowiedzialnego partnera biznesowego i odpowiedzialnego pracodawcy. Mając możliwość wpływania na kształt ostatecznych uregulowań prawnych, poprzez konsultowanie i opiniowanie projektów rządowych i parlamentarnych aktów legislacyjnych, przedstawianie ekonomicznym i politycznym decydentom opinii przedsiębiorców, dążymy do uzyskania ustawowych gwarancji wolności gospodarczej.

Organizacje biznesowe, które poprzez swoją wszechstronność wspierają budowanie pozycji i prestiżu środowisk gospodarczych, stanowią dla nas forum wymiany doświadczeń i wszechstronnej dyskusji nad różnymi problemami świata biznesu oraz głównymi czynnikami wpływającymi na jego funkcjonowanie. Ich zakres działania obejmuje wiele aspektów aktywności gospodarczej, także w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI