Zobacz także:
Otoczenie
Współpraca Koncernu z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, jest zawsze inspirująca dla obydwu stron, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu...

W grudniu 2003 roku PKN ORLEN przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana Global Compact. Zadeklarował poszanowanie, wówczas dziewięciu, a obecnie już dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania praw...

Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem. Poprzez zaangażowanie naszych...

NASZE MARKI