Zobacz także:
Pracownicy
Swoim pracownikom Koncern oferuje szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, a także zajęć rekreacyjno-sportowych, rehabilitacyjnych oraz działalności...​
Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile zawodowe kandydatów, dostosowywane są do dynamicznie zmieniających się potrzeb i wyzwań rynkowych. Oprócz kompetencji profesjonalnych kładziemy duży nacisk na te...
​Firma oferuje byłym pracownikom szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. ​​

NASZE MARKI