Zobacz także:
Pracownicy
Swoim pracownikom Koncern oferuje szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, a także zajęć rekreacyjno-sportowych, rehabilitacyjnych oraz działalności...​
Bezpieczeństwo naszych pracowników oraz przedstawicieli wszystkich firm współpracujących z Koncernem jest priorytetem Spółki. Mając powyższe na a uwadze Zarząd PKN ORLEN przyjął Strategię Bezpieczeństwa Pracy Koncernu...
Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile zawodowe kandydatów, dostosowywane są do dynamicznie zmieniających się potrzeb i wyzwań rynkowych. Oprócz kompetencji profesjonalnych kładziemy duży nacisk na te...

NASZE MARKI