Zobacz także:
Inwestycje ekologiczne

Troska o środowisko naturalne jest dla PKN ORLEN jednym z priorytetów działalności. Spółka realizuje Strategię w obszarze Ochrony Środowiska, której myślą przewodnią jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ - jedna z podstawowych wartości Spółki, rozumiana jako odpowiedzialność za środowisko i wobec Interesariuszy.

PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzi profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe.

Ponieważ każda działalność przemysłowa wywiera określony wpływ na środowisko naturalne, tak ważne jest, aby była ona możliwie neutralna. Wymaga to jednak konsekwencji w działaniu i nakładów inwestycyjnych, które pozwalają ten cel osiągnąć. Inwestowanie w innowacyjne i ekologiczne technologie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników przynoszą korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku. Działania te z pewnością przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko. Dostrzegane są również przez ekspertów oceniających działalność Koncernu.

 

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI