Zobacz także:
Środowisko
Troska o środowisko naturalne jest dla PKN ORLEN jednym z priorytetów działalności. Spółka realizuje Strategię w obszarze Ochrony Środowiska określoną na lata 2013 – 2017, której myślą przewodnią jest...​
Jednym z głównych celów realizowanych w PKN ORLEN jest doskonalenie metod planowania i prowadzenia procesów zgodnie z wymogami zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlatego też Koncern mając na uwadze...
Program „Responsible Care” stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa...

NASZE MARKI