Zobacz także:
Global Compact

  W grudniu 2003 roku przystąpiliśmy do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana Global Compact. Zadeklarowaliśmy poszanowanie, wówczas dziewięciu, a obecnie już dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

Na stronie internetowej Global Compact przedstawiamy tylko niektóre nasze inicjatywy, będą realizacją zasad GC. Udział w tej inicjatywie jest potwierdzeniem otwartości i transparentności Spółki. Stanowi także publiczne zobowiązanie i poddanie weryfikacji głoszonych zasad i ich stosowania. Jedną z ostatnio zgłoszonych przez PKN ORLEN dobrych praktyk była informacja o działaniach realizowanych przez Koncern w ramach programu Responsible Care.

 ORLEN przeciw korpucji_GC.pdf

 Polityka środowiskowa_GC.pdf

 Responsible Care_GC.pdf

Aktualnie w program CG zaangażowanych jest ponad 2000 firm ze wszystkich regionów świata, międzynarodowe środowiska pracy i organizacje pozarządowe.

10 Zasad Global Compact

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

 

 

Kamil Wyszkowski

Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce*

Mija właśnie dziesięć lat od chwili ogłoszenia inicjatywy Global Compact przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. Jak ocenia Pan jej wpływ na rozwój idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce?

Celem powołania Inicjatywy Global Compact była integracja środowiska biznesu wokół działań społecznie odpowiedzialnych oraz wypracowanie globalnych standardów dla działań w obszarze CSR. Założenie to powiodło się. Udało się doprowadzić do utworzenia w ramach Systemu ONZ największej globalnej inicjatywy przedstawicieli sektora prywatnego, którzy na codzień konkurując rynkowo, udowodnili że dla ideii wyższych takich jak ochrona praw człowieka, czy środowiska naturalnego, są gotowi współpracować. Fenomen Inicjatywy Global Compact polega na tym, że współpraca ponad podziałami i różnicami stała się wartością, o którą warto walczyć i dzięki której udaje się realizować inicjatywy społeczne, które bez zawiązania szerokich koalicji nie miałyby szansy zaistnieć. W mojej ocenie uruchomienie Inicjatywy Global Compact w Polsce było jednym z impulsów, które pomogły zbudować solidna podstawę dla współpracy sektora prywatnego i wypracowania wysokich standardów prowadzenia polityki CSR w przedsiębiorstwach. Obecnie poprzeczka jest postawiona stosunkowo wysoko. Pytanie wciąż otwarte, jak wiele spośród firm te standardy spełnia. Ostatnia analiza UNDP "Baseline study on CSR practicies in the new EU member states and candidate countries" wyraźnie pokazuje ze jest jeszcze wiele obszarów, w których konieczna jest daleko idąca poprawa.

 

*wypowiedź z Raportu Odpowiedzialnego Biznesu 2008. 

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI