Zobacz także:
ORLEN Pasja

Dofinansowanie do zainteresowań i hobby pracowników PKN ORLEN S.A.

Celem programu jest wspieranie pracowników PKN ORLEN S.A. w rozwijaniu ich pozazawodowych pasji, zainteresowań, hobby.

Program stworzony został w 2007 roku. Jego podstawowym celem jest wspieranie i rozwój zainteresowań, pasji pracowników Koncernu. Udzielane wsparcie ma służyć:

  • lepszemu poznaniu się  pracowników,
  • integracji pracowników z różnych obszarów,
  • zachęceniu do realizacji wspólnych inicjatyw w wolnym czasie,
  • promocji PKN ORLEN.

Zasady realizacji programu określa szczegółowy regulamin, który wskazuje kto i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie. Dzięki dokładnemu zapisaniu wymagań i oczekiwań osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału w projekcie są świadome swoich szans na przyznanie dofinansowania.

O wsparcie mogą się ubiegać pracownicy PKN ORLEN S.A., a dofinansowanie można uzyskać m.in. na takie przedsięwzięcia jak: udział w prestiżowych zawodach sportowych, imprezach kulturalno – naukowych, np. w konkursach wiedzy, festiwalach, wystawach fotograficznych, a także dofinansowanie do atrakcyjnych imprez organizowanych przez pracowników dla pracowników.

O przyznaniu wsparcia decyduje specjalna komisja, do której zaproszeni zostali przedstawiciele Biura Public Relations oraz osoby z obszaru HR. Wysokość wsparcia, jakie mogą uzyskać pracownicy została dokładnie wskazana w regulaminie. Każdy wniosek traktowany jest indywidualnie, istnieje możliwość zwiększenia regulaminowej kwoty przyznawanego wsparcia.

Przyznając wsparcie Komisja kieruje się następującymi kryteriami:

  • aspektem integracyjnym przedsięwzięcia,
  • potencjalnymi korzyściami wizerunkowymi,
  • kosztami realizacji przedsięwzięcia.

Główną korzyścią biznesową jaką firma odnosi prowadząc projekt ORLEN Pasja jest promocja PKN ORLEN S.A. oraz integracja pracowników.

Projekt ORLEN Pasja daje pracownikom możliwość rozwoju zainteresowań, hobby, pasji. Integruje pracowników z różnych obszarów, wokół podobnych zainteresowań, zachęca do aktywnego spędzania czasu. Imprezy organizowane przez pracowników dla pracowników spełniają wszystkie oczekiwania, przy jednoczesnych niewielkich nakładach finansowych.

W 2007 roku zostało zgłoszonych osiem projektów – trzy indywidualne, pięć zespołowych. W sumie wsparcie na rozwój hobby i zainteresowań uzyskało blisko siedemdziesiąt osiem osób. Za środki finansowe z projektu m.in. został wydany tomik poezji, zakupiono profesjonalne stroje do konkurencji sportowych, ufundowano wpisowe do udziału w wielu zawodach sportowych.

O sukcesie programu ORLEN Pasja i ogromnym zainteresowaniu projektem ze strony pracowników świadczy niemal trzykrotny wzrost liczby projektów, jakie przesłano z wnioskiem o dofinansowanie w 2008 roku. Nie wpłynęły żadne odwołania proceduralne.

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI