Zobacz także:
Otoczenie społeczne
Od 2002 roku, PKN ORLEN S.A. z Miastem Płock i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) realizuje projekt Partnerstwa Międzysektorowego „Forum dla Płocka”.​​
Ważną formą zaangażowania społecznego PKN ORLEN SA są inwestycje na rzecz dobra wspólnego. Działania tego typu mają charakter długoterminowy i strategiczny.

W grudniu 2003 roku przystąpiliśmy do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana Global Compact.

Aktywnie wspieramy inicjatywy związane z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, ochroną środowiska oraz sportem.
W Stop Cafe oraz Stop Cafe BISTRO klientom proponujemy kawę, którą wyróżnia nie tylko znakomity smak ale również to, że jest sygnowana znakiem Fairtrade.
Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej PKN ORLEN. Adresowany jest do wszystkich pracowników, którzy chcą pomagać innym, przy wsparciu Koncernu.

NASZE MARKI