Zobacz także:
Rekrutacja, rozwój, kariera

Polityka rekrutacyjna

Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane modele kompetencyjne kandydatów, są dostosowywane do dynamicznie zmieniających się potrzeb otoczenia rynkowego. Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfikę segmentów biznesowych nie istnieje jeden profil idealnego kandydata. Oprócz kompetencji profesjonalnych kładziemy duży nacisk na te umiejętności, które budują kulturę korporacyjną w oparciu o kluczowe dla PKN ORLEN wartości.

    Pozyskujemy osoby nastawione na współpracę, konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań. Polityka rekrutacyjna w PKN ORLEN prowadzona jest w oparciu o procedury regulujące zasady doboru pracowników, oparte na jasnych i czytelnych
kryteriach, nie noszących znamion dyskryminacji. Swoją ofertę rekrutacyjną kierujemy m.in. do społeczności lokalnej, docierając do zainteresowanych poprzez publikowanie ogłoszeń m.in. w mediach lokalnych oraz intensyfikując działania w zakresie organizacji staży absolwenckich we współpracy z Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy. Współpracujemy także ze szkołami średnimi oraz uczelniami z lokalnego rynku w zakresie organizacji praktyk studenckich. Narzędziem skutecznie wspierającym proces rekrutacji była aplikacja Talent Link, która umożliwiała zgłaszanie zapotrzebowania na rekrutację obszarom biznesowym, a także wspiera pracowników Działu Rekrutacji i Rozwoju na wszystkich etapach działania. Dzięki Talent Link pracownicy i kandydaci mogli przeglądać oferty pracy, zamieszczać aplikacje (on–line) oraz dokonywać zmian i uzupełnień w swoim profilu. Warto dodać, że 74% członków wyższej kadry kierowniczej zostało pozyskane z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach Spółki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "kariera".

System szkoleń

    Pracownicy PKN ORLEN uczestniczą w szeregu szkoleń służących pogłębianiu umiejętności oraz wspierających ciągłość zatrudnienia. Celem polityki szkoleniowej Spółki w ubiegłym roku było wspieranie obszarów biznesowych w realizacji zadań i celów strategicznych poprzez dostarczanie koniecznej wiedzy i umiejętności
praktycznych. Oferta obejmuje szkolenia zarówno z zakresu umiejętności osobistych, menedżerskich, jak i tych pogłębiających wiedzę specjalistyczną. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe, doktoranckie lub naukę języków obcych. Pracownicy produkcyjni korzystają ze wszystkich obligatoryjnych kursów i szkoleń certyfikowanych, których ukończenie jest wymagane na stanowisku pracy.

Szkolenia otwarte, zamknięte, udział w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach stwarza możliwość poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności. Jest także okazją do poznania dobrych praktyk innych przedsiębiorstw i najnowszych światowych trendów w różnych dziedzinach. Dodatkowo pracownicy mają możliwość udziału w projektach szkoleniowo – rozwojowych obejmujących całą Spółkę. W 2008 roku odbywały się szkolenia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji, którego głównym celem było zdiagnozowanie potencjału zawodowego i rozwój umiejętności. W sumie, zostały przeszkolone 123 osoby. Zainaugurowano także II edycję Akademii Zarządzania Projektami metodą PMI (Project Management Institue), w której bierze udział 26 osób.

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI