Zobacz także:
Sponsoring i odpowiedzialność społeczna
Aktywnie wspieramy inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działania na rzecz promowania sportu profesjonalnego i amatorskiego.​
Nawiązując do Credo Koncernu opracowaliśmy deklarację postawy otwartości na otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy.
Konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach naszego działania. Jesteśmy przekonani, że jest to jedna z dróg skutecznego osiągnięcia założonych celów.

NASZE MARKI