Zobacz także:
Lekcja WF-u z Mistrzem
To ogólnopolska inicjatywa społeczna, prowadzona pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Projekt skierowany do rodziców, nauczycieli, kadry dydaktycznej oraz przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

W ramach akcji, w całej Polsce organizowane są zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez wybitnych sportowców sponsorowanych przez PKN ORLEN. Spotkania z dziećmi odbywają się w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach integracyjnych, społecznych i wychowawczych. Sportowcy ubrani w barwy narodowe lub klubowe przeprowadzają cykl treningów właściwych dla dyscyplin, które uprawiają. Lekcje prowadzone są według uprzednio przygotowanych konspektów przy bezpośredniej współpracy lokalnych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Do końca 2016 roku w akcji wzięło udział ponad 135 zawodników. Wśród nich znaleźli się multimedaliści mistrzostw świata i Europy, mistrzowie olimpijscy, zdobywcy klubowych mistrzostw Polski oraz zwycięzcy krajowych imprez najwyższych rang. W ramach spotkań młodzi uczestnicy lekcji wychowania fizycznego dostają gadżety, rozmawiają z mistrzem, który dzieli się z nimi swoją pasją, a także mogą otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie ze swoim sportowym idolem.
​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI