Zobacz także:
ORLEN dla Orłów
Polski Koncern Naftowy ORLEN współpracuje ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie w zakresie ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków drapieżnych, jakimi są polskie orły. Działania są realizowane w ramach programu „ORLEN dla Orłów”. To już drugi projekt zaangażowania Koncernu w ochronę ptaków zagrożonego wyginięciem.​

Priorytetowym założeniem Programu „ORLEN dla Orłów” jest wsparcie leczenia orłów w ośrodkach rehabilitacji i przywrócenie ich naturze. Działaniom tym będzie towarzyszyła popularyzacja wiedzy o orłach i promowanie idei ich pilnej ochrony.

- Orzeł, symbol siły i wytrwałości, obecny jest w godle Polski, ale także wpisany jest w logotyp naszej firmy, która jest koncernem narodowym. Nazwa i logo Firmy zobowiązują, a wielkość pociąga za sobą odpowiedzialność. Czujemy się więc zobowiązani do podjęcia działań na rzecz ochrony polskich orłów – powiedział Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

PKN ORLEN realizując Strategię społecznej odpowiedzialność w biznesie, wśród wielu postawionych sobie priorytetów, wyznaczył sobie cel, jakim jest przewodzenie zmianom, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu, ale także i ochronę środowiska. Program „ORLEN dla Orłów” jest jedną z wielu inicjatyw, które pozwalają osiągnąć założone przez Koncern cele.

- W Polsce możemy zobaczyć 6 gatunków tzw. orłów właściwych oraz bielika i rybołowa. Orzeł przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby oraz bielik i rybołów, to ptaki lęgowe. Poza bielikiem i orlikiem krzykliwym - już skrajnie nieliczne. W ostatnich latach przestał się u nas gnieździć orzełek włochaty. Bardzo rzadko i tylko na przelotach można też w Polsce zaobserwować orła cesarskiego i stepowego. Przy tak niskiej liczebności orłów w Polsce odratowanie każdego osobnika jest niezwykle istotne. Tym bardziej cieszę się, że ORLEN został naszym partnerem wspierającym ochronę orła stanowiącego od wieków bardzo ważną symbolikę w polskiej heraldyce – podsumował Jacek Karczewski, Prezes Zarządu stowarzyszenia Ptaki Polskie.

W ramach projektu ORLEN dla Orłów pomogliśmy do tej pory czternastu bielikom, jednemu orłowi przedniemu i jednemu orlikowi krzykliwemu. Siedem bielików wróciło na wolność. Jeden nie przeżył. W przypadku pozostałych kontynuowane jest leczenie i rehabilitacja. Dodatkowo w jednym z ośrodków rehabilitacji, z którymi współpracujemy, wolontariusze – pracownicy PKN ORLEN – zbudowali wolierę, gdzie rehabilitowani są nasi skrzydlaci pacjenci. Woliera to pomieszczenie, którego ściany zbudowane są zwykle z siatki i jest na tyle duże, żeby ptaki mogły w nim latać, a w środku znajdują się gałęzie i sznurki,  imitujące naturalne otoczenie, dostarczające ptakom odrobinę rozrywki, zanim wrócą do swojego naturalnego środowiska.
 
Rehabilitację i leczenie orłów aktywnie wspierają także klienci stacji paliw ORLEN, będący uczestnikami programu lojalnościowego VITAY. Mechanizm jest bardzo prosty, bo punkty otrzymywane za zakupy mogą przekazać na finansowe wsparcie zagrożonych wyginięciem ptaków. Dzięki temu ORLEN wymienia te punkty na złotówki i zasila konto stowarzyszenia Ptaki Polskie.  
 
Chcesz poznać historię i losy podopiecznych programu ORLEN dla Orłów oraz obejrzeć zdjęcia, filmy i ciekawostki z życia „władców przestworzy”? Zapraszamy na profil FB
https://www.facebook.com/orlendlaorlow/

PKN ORLEN już od ponad 15 lat jest także zaangażowany w program odbudowy populacji sokoła wędrownego, gatunku który jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii CR - skrajnie zagrożony. W ramach współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN na najwyższych kominach instalacji produkcyjnych już w 1999 r. zostały umieszczone budki lęgowe. Pierwszy lęg ptaków odnotowano już w maju 2002 roku. Do zeszłego roku wykluły się już 42 pisklęta sokoła wędrownego. Zdaniem sokolników na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku znajduje się najdłużej produktywne stanowisko w Polsce, gdyż nieprzerwanie każdego roku przez 15 lat ptaki wyprowadzają młode, co dla tego gatunku jest rzadkością. Za realizowany Program Restytucji Sokoła Wędrownego PKN ORLEN został nagrodzony w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” w kategorii instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska – Ratujemy sokoła wędrownego.

Stowarzyszenie Ptaki Polskie jest organizacją pożytku publicznego. Powstało z potrzeby czasu, stawiając sobie za cel ochronę przyrody. W szczególności ochronę ptaków i miejsc, w których żyją - ich siedlisk. Dla dobra Przyrody, Ludzi i całej Ziemi. Misja Stowarzyszenia zawiera się w trzech słowach: Poznaj Pokochaj Pomóż. Wśród działań Stowarzyszenia warto wymienić m.in.: kampanię społeczną „Bądź na pTAK!”, „Orlik Ptak Jakich Mało”, „Bagna są dobre! Ujście Warty”, „Bagna są dobre! Łąki Polski Północnej”.

Orzel


​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI