Zobacz także:
Sponsoring społeczny

kafelki sponsorin społeczny ost.jpg

W zakresie sponsoringu społecznego koncentrujemy się na kilku wybranych obszarach. Pierwszy z nich to mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. PKN ORLEN angażuje się w inicjatywy związane z propagowaniem sztuki filmowej, teatru, muzyki i literatury. Jako Koncern narodowy wspiera najważniejsze polskie instytucje i przedsięwzięcia kulturalne. Uwzględniając, jako kryterium zaangażowania, także społeczny wymiar przedsięwzięcia, PKN ORLEN włącza się w projekty adresowane do lokalnych społeczności lub wybranych środowisk.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest edukacja. PKN ORLEN będąc liderem branży petrochemicznej wykorzystuje posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii. Koncern bierze aktywny udział w inicjatywach naukowych (kongresach, konferencjach, olimpiadach) służących transferowi wiedzy oraz inicjuje działania, mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy, dające możliwość pozyskiwania nowych kompetencji.

Kolejnym strategicznym obszarem działań społecznych są inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. PKN ORLEN, jako firma działająca w branży ściśle powiązanej z motoryzacją, bierze udział w realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z nich jest zainicjowany w 2006 roku i kontynuowany w kolejnych latach program „ORLEN. Bezpieczne Drogi”. Głównym celem programu jest edukacja w dziedzinie bezpiecznej jazdy, dostarczanie narzędzi pomocnych w zdobywaniu wiedzy oraz prezentowanie dobrych praktyk.

PKN ORLEN prowadzi także aktywną współpracę ze społecznościami lokalnymi. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizujemy w miejscach prowadzenia działań biznesowych. Tradycyjnie jest to Płock gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, ale także inne regiony, na terenie których funkcjonują zakłady i ośrodki biznesowe należące do Grupy ORLEN.

Istotne znaczenie przywiązujemy do wdrażania działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz służących wyrównywaniu szans, w szczególności dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych oraz osób grupy wiekowej 55+. Wyrazem zaangażowania Koncernu w sprawy osób potrzebujących jest wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze dobroczynnym oraz mających na celu rehabilitację poprzez sport osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie.

Projekty i programy 

cinergia_thORLEN CINERGIA

PKN ORLEN od 2015 roku jest sponsorem tytularnym Forum Kina Europejskiego ORLEN CINERGIA, który   jest wizytówką kultury filmowej Łodzi... 


chopin_thWspółpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina

PKN ORLEN wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, które z racji swej rangi promują polską kulturę na świecie, a twórczość Fryderyka Chopina, jest jej znakomitym przykładem ...

lwfzmLekcja WF-u  z Mistrzem

Lekcja WF-u z Mistrzem to ogólnopolska inicjatywa społeczna, prowadzona pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Projekt skierowany do rodziców, nauczycieli, kadry dydaktycznej oraz przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Czytaj więcej​​

lwfzmDwie Godziny dla Rodziny

PKN ORLEN od 2014 roku wspiera akcję społeczną „Dwie Godziny dla Rodziny" obchodzoną w dniu 15 maja. Inicjatorem obchodów jest Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania. Inicjatywa uzyskała honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP. Czytaj więcej​​

orzel1_th.pngORLEN dla Orłów

Polski Koncern Naftowy ORLEN współpracuje ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie w zakresie ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków drapieżnych, jakimi są polskie orły. Działania są realizowane w ramach programu „ORLEN dla Orłów”. To już drugi projekt zaangażowania Koncernu w ochronę ptaków zagrożonego wyginięciem. ... Czytaj więcej​

 festiwalkiep.jpgFestiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju to okazja do popularyzacji twórczości wielkiego artysty Jana Kiepury oraz Jego wielkiego wielbiciela - zmarłego niedawno Bogusława Kaczyńskiego, który to przez 28 lat był Dyrektorem Festiwalu... Czytaj więcej

ORLEN. Bezpieczne Drogi

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach zainaugrowaliśmy w 2006 roku program „ORLEN. Bezpieczne Drogi”. Głównym założeniem programu jest edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostarczanie narzędzi pomocnych w zdobywaniu... Czytaj więcej

Edukacja

Jednym z naszych priorytetów jest również edukacja. Przykładem naszego zaangażowania jest współpraca z Politechniką Warszawską Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Tradycyjnie już podczas inauguracji roku akademickiego wręczane są nagrody dla zwycięzców konkursu o nagrodę... Czytaj więcej

z-werwa_min.jpgPolacy z werwą

Zainicjowany w 2012 roku przez PKN Orlen Plebiscyt, którego celem jest pokazanie największego potencjału naszego kraju. W publicznym głosowaniu nagrodzeni zostają młodzi, wybitnie uzdolnieni Polacy, posiadający w swoim dorobku nie tylko zasługujące na uznanie... Czytaj więcej

gdynia_min.jpgFestiwal Filmowy w Gdyni

Od 2012 roku PKN ORLEN jest głównym sponsorem najbardziej znaczącego festiwalu filmowego w Polsce. Tradycja Festiwalu w Gdyni sięga 1974 roku. Od tego czasu stał się on jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie Środkowo-Wschodniej... Czytaj więcej​​​​​​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI