Zobacz także:
Zasady realizacji działalności sponsoringowej
21432434_l.jpgDziałalność sponsoringowa PKN ORLEN realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu, określonymi w planie marketingowym Spółki, kieruje się również zasadami wyrażonymi w dokumencie „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” przyjętym przez Zarząd Spółki we wrześniu 2012 roku.


Zasady realizacji działalności sponsoringowej.
 
1. Przez działalność sponsoringową rozumiemy transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.

2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz PKN ORLEN (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku PKN ORLEN, pozycjonowanie i prezentowanie logo ORLEN lub innych znaków towarowych, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki Sponsora), otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.

3. Ocena otrzymywanych ofert sponsoringowych oraz zakup i realizacja usług sponsoringowych w PKN ORLEN dokonywane są wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Zakupu Usług Sponsoringowych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna.

4. Współpraca z podmiotem sponsorowanym jest oparta każdorazowo na umowie lub zamówieniu sponsoringowym, które szczegółowo precyzują zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki stron.

5. Realizując konkretne projekty sponsoringowe kierujemy się firmowymi wartościami: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, ENERGIA, NIEZAWODNOŚĆ.

Zakres realizacji działalności sponsoringowej.

Działalność sponsoringowa PKN ORLEN realizowana jest w dwóch głównych zakresach: sponsoring społeczny oraz sponsoring sportowy.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI