Zobacz także:
Strategia CSR

W PKN ORLEN wierzymy, że społeczna odpowiedzialność to budowanie wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

W PKN ORLEN pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Chcemy, by nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Dążymy do tego, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Naszym priorytetem w każdej działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. To oznacza, że w budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość. Szanujemy człowieka i jego prawa. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób budujemy wizerunek nie tylko naszej firmy, ale i naszego kraju poza jego granicami.

Strategia CSR

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN. Od 2019 roku wdrażamy „Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, w której obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, wyznaczyliśmy następujące priorytety: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus. Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi.

Społeczeństwo
Mamy świadomość, że nie działamy w próżni. Jesteśmy częścią społeczeństwa i właśnie dlatego budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za społeczności lokalne, dla których jesteśmy sąsiadem. Szczególną troską otaczamy Płock, gdzie bije serce Koncernu. Naszym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne, dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą. Jesteśmy też mecenasem kultury i sztuki oraz polskiego sportu, zarówno tego zawodowego jak i amatorskiego. Chcemy, by nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany.

Środowisko
Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Nasze produkty docierają do ponad 100 krajów zlokalizowanych na 6 kontynentach. Sam PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdajemy sobie sprawę z naszego znaczenia i bierzemy pod uwagę długofalowy wpływ na środowisko i otoczenie. To nasz obowiązek, by czuć odpowiedzialność za swoje działania. Z biegiem lat zintegrowaliśmy się ze środowiskiem naturalnym działając na zasadach zrównoważonego rozwoju. Gospodarujemy dostępnymi zasobami w taki sposób, by nie ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości i nie naruszać delikatnej równowagi w przyrodzie.

Pracownicy
Jesteśmy pracodawcą godnym zaufania i chcemy odpowiadać na realne potrzeby wszystkich interesariuszy. Wobec naszych pracowników czujemy szczególną odpowiedzialność. Suma umiejętności i pasji, które wnoszą w codzienne zadania, przekłada się na sukces firmy. Dostrzegamy ich aktywność w programie wolontariatu pracowniczego. Dzięki zaangażowaniu społecznemu czują, że ich praca ma większy sens – a my to doceniamy. Dlatego dajemy im szansę, by wychodzili z inicjatywą i realizowali własne pomysły. Dostrzegamy także inne potrzeby – poszerzamy ofertę benefitów, w tym szkoleń, utrwalamy i rozwijamy kulturę bezpieczeństwa oraz podejmujemy działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Pracownicy są fundamentem naszej działalności, dlatego otaczamy ich szczególną troską i poświęcamy im dużo uwagi.

Klienci
Grupa ORLEN to przede wszystkim ludzie – nie tylko pracownicy, ale też klienci. To dla nich tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości. To z nimi codziennie nawiązujemy relacje, które z czasem przekształcają się w trwałe więzi. Dlatego też, jako firma przyjazna ludziom, angażujemy się w projekty na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Zwiększamy dostępność naszych obiektów dla osób o różnych potrzebach i mobilności. Ponadto inspirujemy do odpowiedzialności włączając klientów w nasze inicjatywy społeczne.

Partnerzy Biznesowi
Pozytywny wizerunek Grupy ORLEN tworzą rzeczywiste działania i zachowania. Nasza odpowiedzialność wobec partnerów biznesowych ma charakter stały, ale jest dynamiczna – reagujemy na pojawiające się trendy w gospodarce, nowe warunki prowadzenia działalności biznesowej, na wdrażane technologie i nowe narzędzia komunikacji. Jesteśmy świadomi, że umacniając pozycję lidera w zakresie CSR, przyciągamy wartościowych partnerów biznesowych i zaszczepiamy w nich naszą odpowiedzialność.

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI