Zobacz także:
Dobre praktyki PKN ORLEN po raz kolejny znalazły się w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
17-04-2020
Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało 18. Raport „Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki”. W tym największym w Polsce przeglądzie aktywności firm w zakresie CSR znalazła się rekordowa liczba działań, wśród których 21 dobrych praktyk, należy do PKN ORLEN i Fundacji ORLEN.

W Raporcie podsumowującym rok 2019 znalazło się w sumie 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Największy wzrost liczby dobrych praktyk w raporcie wystąpił w obszarze środowiska i to mimo wprowadzonego w tym roku po raz pierwszy ograniczenia do 10 w zgłaszaniu nowych działań CSR. Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najwięcej praktyk wspiera realizację  Celu 4 „Dobra jakość edukacji” i Celu 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”.

- Zakwalifikowanie wszystkich nowych zgłoszonych praktyk oraz kontynuacja praktyk wieloletnich to wielki sukces PKN ORLEN i Fundacji ORLEN. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom mamy możliwość aktywnie wspierać rozwój lokalnych społeczności za sprawą programu Moje Miejsce na Ziemi, służby mundurowe i bezpieczeństwo dzięki programowi ORLEN dla Strażaków, a także dbać o zdrowie Polaków poprzez realizacje projektu Miasteczko Zdrowia. Szczególnie w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego PKN ORLEN wraz ze swoją korporacyjną fundacją aktywnie angażują się w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce. Cele społeczne są dla PKN ORLEN równie ważne, co biznesowe, a budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie nie jest tylko zabiegiem marketingowym, ale wiąże się z realną pomocą koncernu mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

W Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” znalazło się wspomniane 10 nowych oraz 11 długoletnich dobrych praktyk PKN ORLEN z wielu obszarów CSR, m.in. zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, praktyk z zakresu pracy, czy ochrony środowiska. Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN wyznacza strategia CSR, która jest spójna ze strategią biznesową.
 
- Działania na rzecz społeczności lokalnych należą do kluczowych jeśli chodzi o idee zrównoważonych miast. Firmy odgrywają ważną w rolę we wprowadzaniu rozwiązań budujących przyjazne miasta i społeczności miejskie. Przykładem takiego działania jest praktyka PKN ORLEN, dotycząca bezpłatnego systemu informacji dla mieszkańców Płocka i regionu płockiego. System usprawnia przepływ informacji między koncernem a mieszkańcami miasta. Warto również zaznaczyć, że dobra praktyka znalazła się w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki" w obszarze "zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej" w kategorii "dobry sąsiad" - oddając strategiczne zaangażowanie spółki we wspieranie lokalnej współpracy - mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.    
 
- Pierwszy Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" ukazał się 18 lat temu. Wówczas pisaliśmy o pierwszym raporcie CSR spółki PKN ORLEN, co było absolutnie wyjątkowe i jest częścią historii CSR w Polsce, a także o innych przykładach zaangażowania firmy. Kolejne edycje raportu FOB  „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazują trwałe zaangażowanie PKN ORLEN, w tym Fundacji ORLEN w realizację idei CSR. Co ważne, to także czas strategicznego partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Aktywność spółki to zatem rozwój w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, ale także wkład w rozwój koncepcji CSR i standardów odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Gratulujemy zakwalifikowania wszystkich 10 nowych praktyk do najnowszej edycji Raportu oraz kontynuacji działań długoletnich, o których również przeczytamy w publikacji. Kolejna edycja już za rok, jestem pewna, że obecność PKN ORLEN będzie tam także mocno zaznaczona, na co wskazuje wyjątkowa reakcja firmy na aktualną sytuację, ale to dopiero za rok - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” odbyło się 16 kwietnia br. w formie online. Raport oprócz przeglądu działań CSR, podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.  Cały raport dostępny jest na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/
 
 

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI