Zobacz także:
Dobre praktyki PKN ORLEN wśród najlepszych w Raporcie FOB
31-03-2017

Dwadzieścia sześć praktyk, w tym 16 nowych oraz 10 długoletnich zostało opublikowanych w 15. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. W tej prestiżowej cyklicznej publikacji prezentującej zaangażowanie firm w działania społecznie odpowiedzialne PKN ORLEN przedstawia swoje zaangażowanie od niemal pierwszego wydania Raportu. Najnowszy Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” został opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 30 marca br.

Zgodnie z realizowaną przez PKN ORLEN strategią CSR, każda z praktyk stanowi dobrowolne działanie nie tylko Spółki, ale również pojedynczych osób zaangażowanych w poszczególne inicjatywy. Dzięki swojej innowacyjności dobre praktyki wspierają aktywność biznesową Koncernu, przyczyniają się również do osiągania różnorodnych celów. Każda z nich to kreatywne działanie, które zmienia otoczenie na lepsze, podwyższa standardy życia i pracy. Dlatego dobre praktyki Koncernu nieustannie ewoluują, zmieniając się i dostosowując do otaczającego świata i do nowych wyzwań.

Odpowiedzialność w biznesie oznacza dla PKN ORLEN szacunek wobec klientów, akcjonariuszy, środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. Taka postawa wynika z przyjętego i stosowanego w Koncernie kanonu pięciu podstawowych wartości, którymi są Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Spółka angażując się społecznie zachęca do aktywności także swoich interesariuszy. Odpowiedzialność wyrażona w konkretnych działaniach to dla PKN ORLEN m.in. prowadzenie ważnych i potrzebnych programów społecznych oraz otwarta komunikacja.

W najnowszej publikacji Forum prezentuje duża grupę orlenowskich praktyk. Wszystkie bazują na „Wartościach i zasadach PKN ORLEN” stanowiąc praktyczną realizację Strategii CSR wdrażanej przez Koncern.


PRAKTYKI NOWE:
1. Dzień otwarty dla rodzin pracowników PKN ORLEN S.A
2. Niwelowanie skutków pracy zmianowej
3. Program grantowy „Mam dobry pomysł. Pomagam"
4. System Wsparcia Pracowników
5. Wolontariat integracyjny "Działamy razem. Pomagamy"
6. Eko Wolontariat
7. Program "ORLEN dla Orłów"
8. Wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
9. Fabryka Dobrej Energii – Wolontariat ORLEN
10. Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja – spełnij marzenia – Wolontariat ORLEN

PRAKTYKI DŁUGOLETNIE:
1. Odbudowa populacji sokoła wędrownego w Polsce
2. ORLEN Olimpiada i Dzień Chemika
3. Program "Zachęt BHP"
4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie
5. Edukacja ekologiczna
6.  Akademia Zakupowa
7. Nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów
8. Lekcja WF-u z Mistrzem
9. Charytatywny marszobieg – dzień przed biegami ORLEN Warsaw Marathon
10.  Konkurs plastyczny na ilustrację kartki świątecznej  PKN ORLEN S.A.
11. Program Odpowiedzialność i Troska
12. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY
13. Kontynuacja i rozwój projektu Future Fuelled by Knowledge
14. ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia
15. ORLEN. Bezpieczne drogi
16. Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które publikuje Raport od 2002 roku, to najdłużej działająca  organizacja pozarządowa w Polsce, która kompleksowo zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/przelomowy-dla-firm-spolecznie-odpowiedzialnych-ogloszenie-raportu-odpowiedzialny-biznes-polsce-2016-dobre-praktyki/  


Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI