Zobacz także:
Fundacja ORLEN – DAR SERCA przyznała stypendia w programie Mistrzowskie Studia Chemiczne
04-03-2016

Klaudia Laks i Rafał Zbonikowski otrzymali roczne stypen​dia Fundacji ORLEN - DAR SERCA w I edycji programu „Mistrzowskie Studia Chemiczne. Oboje są studentami  pierwszego roku Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej.  

 
Stypendyści zostali nagrodzeni za opracowanie i przedstawienie Fundacji koncepcji badań naukowych dotyczących wykorzystania nanocząstek złota w procesach utleniania. Akty stypendialne w siedzibie PKN ORLEN w Płocku przekazali stypendystom przedstawiciele Rady Fundacji ORLEN - DAR​ SERCA oraz członkowie Komisji Stypendialnej, która oceniała aplikacje kandydatów. Program „Mis​trzowskie Studia Chemiczne” skierowany jest do absolwentów programu „Mistrzowie Chemii”, jaki już od czterech lat prowadzi Fundacja ORLEN Dar Serca we współpracy z Liceum Akademickim w Toruniu oraz Technikum Ochrony Środowiska w Krakowie. Zgodnie z ideą projektu „Mistrzowie Chemii” stypendia mogą trafić do uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w dziedzinie nauk ścisłych i wykazują szczególne zainteresowanie chemią. Fundacja pomaga im poszerzać swo​je zainteresowania i pasje przez cały okres nauki w szkole średniej. Nowy program stypendialny oferowany przez Fundację ma ich zachęcić do studiowania chemii i prowadzenia badań naukowych, które w przyszłości mogą mieć znaczenie w innowacjach stosowanych w PKN ORLEN. 
 
4.jpg
 
Nagrodzeni stypendyści Fundacji ukończyli Liceum Akademickie w Toruniu i są pierwszymi absolwentami programu „Mistrzowie Chemii”. Klaudia studiuje chemię i informatykę, a R​afał myśli o jeszcze jednym indeksie, na kierunku związanym z ekonomią. W wolnych chwilach gra także w zespole rockowym. Badania naukowe nad nanocząstkami prowadzili już w szkole średniej. W swojej koncepcji stypendyści wskazali, że nanozłoto znajduje coraz większe zastosowanie w medycynie i wymienia się je wśród przyszłych nośników leków, a niektóre z technologii, nad którymi pracują młodzi chemicy mogłyby być – ich zdaniem – z powodzeniem wykorzystywane również w przemyśle. Spotkanie stypendystów z przedstawicielami Fundacji i komisji stypendialnej było również okazją do dyskusji i wymiany uwag na temat programów stypendialnych oferowanych przez Fundację, prowadzonego wsparcia adresowanego do młodych naukowców, możliwością wymiany poglądów dotyczących sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz poznania oczekiwań studentów względem potencjalnego pracodawcy. 
Kolejną edycję programu „Mistrzowskie Studia Chemiczne” Fundacja ogłosi w ostatnim kwartale tego roku. Do udziału zostaną zaproszeni absolwenci drugiego rocznika programu „Mistrzowie Chemii” z Liceum Akademickiego w Toruniu oraz pierwszy z Technikum w Krakowie. 

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI