Zobacz także:
Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce
17-10-2019
Powołany przez PKN ORLEN „Fundusz Grantowy dla Płocka” został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Wyboru dokonało grono niezależnych ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością w biznesie.
 
Do głosowania wytypowano łącznie 180 projektów, zarówno o charakterze lokalnym jak też ogólnopolskim. To spośród nich eksperci rozumiejący wyzwania społecznej odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju dokonali wyboru najcenniejszych inicjatyw. Wśród nich znalazł się Fundusz Grantowy dla Płocka, który jest projektem utworzonym i nieprzerwanie realizowanym od 2004 r.
 
- Fundusz Grantowy dla Płocka jest jednym ze sztandarowych projektów  PKN ORLEN, adresowanym do lokalnej społeczności. Cieszy fakt, że mimo ukierunkowania na potrzeby regionu, został wyróżniony przez ekspertów, jako inicjatywa istotna dla całego społeczeństwa. To najlepsze potwierdzenie, że skutecznie realizujemy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu - powiedziała Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.
 
Ranking inicjatyw społecznych biznesu, które zdaniem ekspertów miały największą wartość dla społeczeństwa w latach 1989-2019, został zorganizowany przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademią Rozwoju Filantropii, w ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”.
 
- Lista nagrodzonych inicjatyw jest tak różnorodna jak wyzwania, które podejmuje odpowiedzialny biznes przyczyniając się do większej spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju Polski. Są tu  programy edukacyjne, środowiskowe, działania na rzecz grup wykluczonych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach czy związane z nowymi technologiami. Ranking jest swoistym podsumowaniem minionych 30 lat gospodarki wolnorynkowej z perspektywy idei  CSR. Gratulujemy wszystkim firmom, których dobre praktyki znalazły się w zestawieniu i tym samym mogą być inspiracją dla kolejnych cennych inicjatyw – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
W rankingu Grupę ORLEN reprezentuje także projekt „Pan Karp zarybia Wisłę”, realizowany przez od 2015 r. przez włocławski ANWIL.
 
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to projekt partnerstwa międzysektorowego, wywodzący się z „Forum dla Płocka” – inicjatywy, która w 2002 roku zintegrowała przedstawicieli władz Płocka, PKN ORLEN oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Więcej na ten temat na stronie fundusz-grantowy.pl 
 
Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy fundatorów Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” nieprzerwanie od niemal 16 lat finansuje i rozlicza granty przekazywane płockim organizacjom pozarządowym. Inicjuje także własne projekty trafiające w nisze społeczne. W 2015 roku wdrożyła nowy konkurs, dzięki czemu projekty mogą być finansowane i realizowane przez osoby indywidualne oraz grupy nieformalne.
 
Fundusz Grantowy dla Płocka jest unikatowym przykładem w Polsce i na arenie międzynarodowej  tworzenia partnerskich relacji samorządu z biznesem. To także inicjator projektów, inspirujący lokalną społeczność do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Stanowi również silne wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych oferując im możliwość finansowania zadań ciekawych, interdyscyplinarnych, wykraczających poza ramy konkursów miejskich.
 
PKN ORLEN jako jeden z pomysłodawców Funduszu, od samego początku finansowo wspiera Fundację zasilając ją cyklicznie kwotą, która wyniosła dotychczas 3 mln 180 tys. zł.  Fundacja wzmacniana jest także merytorycznie poprzez udział w projektach pracowników Spółki jako wolontariuszy. 

Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce 

Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce 

Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce 

Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce 


Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI