Zobacz także:
ORLEN kontynuuje dialog z otoczeniem
11-12-2017
Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój był głównym tematem kolejnego spotkania PKN ORLEN z interesariuszami. Koncern zaprosił kluczowych partnerów biznesowych i społecznych do dyskusji o strategii odpowiedzialności społecznej firmy i informowaniu o  jej działalności pozafinansowej. Spotkanie przebiegało w formule wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES, który precyzyjnie określa jak powinien wyglądać proces angażowania interesariuszy.
 
ORLEN kontynuuje dialog z otoczeniem
 
​Konsultacje z kluczowymi partnerami biznesowymi i społecznymi w PKN ORLEN prowadzone są przez Spółkę od wielu lat. Tym razem jednak relacje te odbyły się po raz pierwszy wg wytycznych brytyjskiej organizacji pozarządowej AccountAbility. Spotkaniu przyświecała idea utrzymania dobrych relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym firmy. Rozmowy miały też na celu poznanie opinii i oczekiwań partnerów wobec PKN ORLEN jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie firmy.
 
Agenda obejmowała dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył priorytetowych kierunków zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu oraz rekomendacji konkretnych działań dla PKN ORLEN w tym obszarze. Drugi poświęcony był oczekiwaniom wobec dostarczanych przez Koncern  informacji o działaniach firmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym. Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane do aktualizacji strategii CSR oraz określenia najważniejszych tematów raportu zintegrowanego za 2017 r.
 
Przedstawiciele prawie dwudziestu firm reprezentujących różne grupy interesariuszy mieli okazję do wyrażenia swojego zdania na temat społecznych działań PKN ORLEN, przedstawienia propozycji projektów, wskazania priorytetów społecznej działalności Koncernu.
 
Międzynarodowy standard dialogu z interesariuszami AA1000SES zawiera międzynarodowe wytyczne dotyczące tej praktyki. W oparciu o nie firmy tworzą ramy procesu dialogu z otoczeniem, który stanowi fundamentalną praktykę zarządzania w sposób odpowiedzialny. Standard zawiera zasady jak również wskazówki dotyczące zarządzania relacjami z interesariuszami. Pozwala na pozyskanie wartościowej, pogłębionej informacji zwrotnej, buduje relacje z interesariuszami oraz podnosi wiarygodność procesu dialogu. Dzięki niemu firma spełnia wymogi związane z raportowaniem zintegrowanym jak również wypełni najlepsze praktyki związane z budowaniem strategii CSR.
 

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI