Zobacz także:
Ósmy Listek CSR dla ORLENU
18-04-2019

PKN ORLEN po raz kolejny został nagrodzony Złotym Listkiem CSR za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Spółka otrzymała wyróżnienie w każdej z ośmiu edycji konkursu.

Wśród nagrodzonych Listkami CSR POLITYKI znalazły się 73 firmy (w 2018 r. było ich 66) wyłonione spośród 111 zgłoszeń przez wydawnictwo POLITYKA, międzynarodową firmę doradczą Deloitte oraz ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagrodę otrzymała także Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN – ANWIL S.A. Za swoje dokonania firma została wyróżniona Białym Listkiem CSR.

Równolegle z zestawieniem Listków CSR nagrodzono także inicjatywy wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym i jednocześnie wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zgodnie z kryteriami konkursu Złoty Listek otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Biały Listek CSR otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI