Zobacz także:
PKN ORLEN przedstawia długofalową strategię rozwoju innowacji
09-09-2019
Zaawansowane tworzywa i biopaliwa, systemy magazynowania energii, elektromobilność, zagospodarowanie poprodukcyjnego dwutlenku węgla i automatyzacja procesów produkcyjnych – to tylko niektóre z trzydziestu programów badawczych, które znalazły się w Strategicznej Agendzie Badawczej PKN ORLEN. Koncern opracował dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+.
 
Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) jest narzędziem, które uwzględniając długofalowe wyzwania związane z otoczeniem konkurencyjnym i legislacyjnym, przekłada cele strategii biznesowej PKN ORLEN na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.
 
W perspektywie 2030 roku kluczem do utrzymania wysokiej marżowości z działalności podstawowej oraz skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe, będzie gotowość Koncernu do wdrożeń innowacji oraz nowych technologii. Innowacyjne technologie pomogą PKN ORLEN w dostosowaniu produkcji do wymogów regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych. Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości. Dlatego w celu usystematyzowania i ukierunkowania naszych działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacji stworzyliśmy Strategiczną Agendę Badawczą PKN ORLEN – powiedziała Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.
 
Na podstawie wielopoziomowej analizy wyzwań i potrzeb wszystkich obszarów biznesowych Grupy ORLEN zdefiniowano 11 kluczowych domen innowacji:
 
1. technologie procesowe w rafinerii i petrochemii
2. rozwój miksu produktów petrochemicznych
3. nowe generacje materiałów
4. rozwój obszaru nawozów
5. dostosowanie do regulacji
6. efektywna i niskoemisyjna energetyka
7. digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw
8. nowoczesny klient i stacja przyszłości
9. nowe łańcuchy wartości
10. innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja
11. technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów
 
W ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Taka struktura umożliwi sprawne zarządzanie innowacjami i pozwoli na kompleksowy rozwój technologiczny wszystkich segmentów biznesowych Koncernu. Innowacje pozwolą również na wykorzystanie szansy związanej z tworzeniem nowych modeli biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN ORLEN gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność, recycling, e-commerce, logistyka. SAB silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, automatyzacja i BigData. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał rozwój technologii umożliwiających spełnienie wymogów regulacyjnych i realizowania polityki pro-środowiskowej, np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Strategiczna Agenda Badawcza PKN ORLEN w sposób kompleksowy, zintegrowany, uwzględniając standardy i założenia Strategii Grupy, komunikuje cele dla innowacji i rozwoju nowych technologii przez nasz Koncern. Dzięki SAB pragniemy przyspieszyć budowę ekosystemu innowacji wokół PKN ORLEN, wzmocnić dialog ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii – powiedziała Patrycja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN.
 

Wróć do poprzedniej strony

 

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI