Zobacz także:
PKN ORLEN sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”
10-03-2014

W Ministerstwie Gospodarki w dniu 10 marca br. został zainaugurowany III etap projektu „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Nawiązuje on do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Rada reprezentuje głos biznesu świadomego swego wpływu społecznego i środowiskowego na otoczenie, w którym działa.

Wizja 2050 w Polsce jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. Dokument to głos biznesu wskazujący wyzwania cywilizacyjne stojące przed polskimi i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Inauguracji III etapu prac towarzyszyło podpisanie przez grupę firm „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Do 61 dotychczasowych sygnatariuszy dołączył również PKN ORLEN.

Dla Spółki oznacza to kolejne potwierdzenie jej zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. PKN ORLEN już w 2003 roku zadeklarował przestrzeganie zasad Global Compact, a od 1997 roku realizuje zadania w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska („Responsible Care”). W 2011 roku Spółka podpisała „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce” oraz „Deklarację przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu”.


Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI