Zobacz także:
PKN ORLEN wśród liderów filantropii
26-11-2015
PKN ORLEN po raz drugi z rzędu został zwycięzcą IX edycji konkursu „Liderzy Filantropii 2015” w kategorii „program filantropii indywidualnej pracowników”. PKN ORLEN zajął także czwarte miejsce w kategorii „firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne”. Konkurs organizowany jest przez Forum Darczyńców w Polsce.
 
Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Podczas gali odbyła się debata pt. „Czy biznes lepiej zarządza filantropią?”.
 
Zgodnie z przyjętą na lata 2015-2017 Strategią CSR PKN ORLEN kieruje się przesłaniem iż: Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.
 
Działania dobroczynne są inicjowane i realizowane przez Koncern samodzielnie, ale także w partnerstwie, w którym bardzo często uczestniczy m.in. Fundacja ORLEN – DAR SERCA.
 
Wrażliwość społeczna PKN ORLEN to m.in. wolontariat, a tym samym udział pracowników w wielu projektach, które są zgłaszane przez nich samych, ale także inicjowane przez firmę. Wolontariat ORLEN to ponad dekada doświadczeń, dziesiątki zrealizowanych akcji dobroczynnych, setki wolontariuszy, tysiące beneficjentów naszych działań. Tradycją w Koncernie stały się zbiórki na cele społeczne prowadzone podczas świątecznych spotkań kadry kierowniczej. Do aktywności społecznej angażujemy także klientów stacji paliw ORLEN, którzy w ramach programu lojalnościowego VITAY mogą wspierać Rodzinne Domy Dziecka znajdujące się pod opieką korporacyjnej Fundacji.
 
Konkurs Liderzy Filantropii wyłania liderów w obszarze filantropii korporacyjnej, prezentując kwoty darowizn przekazane na cele społeczne. Ideami konkursu są promowanie odpowiedzialnej, strategicznej i długofalowej filantropii wśród firm oraz zwiększanie skali zaangażowania społecznego biznesu.
 
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Forum zrzesza fundacje i stowarzyszenia, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują. Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku.
orlen_filantropia_pracownikow_dyplom_lider_filantropii_2015.jpg

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI