Zobacz także:
Punkty VITAY na ratunek polskim orłom
15-09-2016
Wachlarz nagród katalogu programu VITAY został wzbogacony o kolejną pozycję, atrakcyjną dla miłośników i sympatyków przyrody. Tym razem uczestnicy programu VITAY mogą oddać swoje punkty VITAY na ochronę orłów oraz innych ptaków drapieżnych na terenie Polski. Za każde 1000 punktów VITAY Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wpłaci 5 zł na konto stowarzyszenia Ptaki Polskie. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane ośrodkom leczenia i rehabilitacji zwierząt na terenie całej Polski. Co roku tysiące ptaków drapieżnych – orłów, bielików, pustułek, myszołowów - ulega wypadkom. Do ośrodków trafiają także ptaki postrzelone i podtrute. Lekarze, opiekunowie i wolontariusze walczą codziennie o przywrócenie ich naturze. Już od dzisiaj można oddawać swoje punkty na „Leczenie i rehabilitacja orłów” znajdującą się w kategorii nagród ECO VITAY: http://www.vitay.pl/katalog-Vitay/nagrody/LECZENIE-I-REHABILITACJA-ORLOW,1801.html
 
Włączenie ochrony ptaków drapieżnych do programu VITAY jest jednym z wielu działań podejmowanych przez PKN ORLEN w ramach programu „ORLEN dla Orłów”. Priorytetowym założeniem tego programu jest wsparcie leczenia orłów w ośrodkach rehabilitacji i przywrócenie ich naturze. Działaniom tym towarzyszy popularyzacja wiedzy o orłach i promowanie idei ich pilnej ochrony. Do tej pory programem zostało objętych dziewięć bielików, z czego dwa zostały wyleczone i wypuszczone na wolność i jeden orlik krzykliwy. Dodatkowe zaangażowanie klientów VITAY pozwoli na zwiększenie liczby ptaków przywróconych naturze. Program „ORLEN dla Orłów” to kolejny projekt zaangażowania Koncernu w ochronę ptaków zagrożonych wyginięciem. PKN ORLEN już od ponad 15 lat jest także zaangażowany w program odbudowy populacji sokoła wędrownego, gatunku który jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii CR - skrajnie zagrożony.
 
Szczegóły dotyczące działalności stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz programu „ORLEN dla Orłów” dostępne są na stronie: http://www.ptakipolskie.pl/orlen-dla-orlow oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/orlendlaorlow/
 
Zachęcamy do dzielenia się swoimi punktami VITAY z ptakami drapieżnymi!
 
640x242.jpg


Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI