Zobacz także:
Raport Zintegrowany nagrodzony w Konkursie Raporty Społeczne 2017
12-10-2017
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2016 rok został wyróżniony w kategorii najlepszy raport online przez jury Konkursu Raporty Społeczne 2017. Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu przyznawane są już od 11 lat. W gronie firm, które najlepiej raportują dane niefinansowe w Polsce znalazły się wspólnie z PKN ORLEN - CEMEX Polska, Bank Zachodni WBK, Budimex, Lafarge i Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. ​
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN jest dostępny wyłącznie w wersji online. Prezentuje działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść serwisu opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) w odniesieniu do raportowania danych pozafinansowych. 

- W badaniu, które przeprowadziliśmy w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów (26% wszystkich). W Polsce rok rocznie raportuje ok. 40 organizacji różnej wielkości. Dotychczas opublikowanych zostało ok. 330 raportów pozafinansowych, 275 zgłoszono do Konkursu Raporty Społeczne (2007-2017), które figurują w największej w Polsce Bibliotece Raportów Społecznych on-line. Cieszy nas to, że jakość raportów wzrasta, coraz więcej też pojawia się raportów zintegrowanych. 86% raportów zostało przygotowanych w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI). Spośród nich blisko 30% było poddanych niezależnej weryfikacji zewnętrznej. – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Konkurs Raporty Społeczne organizują: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami, stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w kontekście wdrożonej w Polsce dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Wróć do poprzedniej strony

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI