Zobacz także:
Wspólnie dla środowiska
17-09-2019

Wyzwania klimatyczne czekające przemysł rafineryjny i petrochemiczny, transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz działania proekologiczne kształtujące wizerunek ORLENU – to główne tematy tegorocznego spotkania przedstawicieli spółek Grupy.

To doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia ważnych aspektów naszej wspólnej działalności, a także inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnoeuropejskim – podkreślił Adam Tworkowski, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.

Tegoroczne spotkanie przedstawicieli podmiotów z Grupy ORLEN zdominowały tematy dotyczące polityki europejskiej i coraz ambitniejszych celów środowiskowych przez nią stawianych. Pierwszym z nich była transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to nowe podejście do zrównoważonego dysponowania zasobami, które będzie wymagało znalezienia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, od etapu projektowania, przez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż po ich zagospodarowanie. Drugą poruszaną kwestią były konsekwentnie zaostrzane regulacje dotyczące ochrony klimatu w zakresie systemu handlu emisjami (EU ETS), które już w perspektywie 2030 roku mogą zaważyć na przyszłości wielu zakładów przemysłowych w Europie, w tym także spółek Grupy ORLEN.

Warsztaty były także doskonałą okazją do zaprezentowania działań, które spółki podejmują w celu ochrony środowiska naturalnego, a które także kształtują ich wizerunek. Nie zabrakło informacji o sokołach wędrownych i programach restytucji, w których uczestniczą PKN ORLEN, UNIPETROL oraz ANWIL, ochronie pszczół w Polsce i zagranicą oraz inicjatywach wolontariatu pracowniczego. Ważnym aspektem poruszanym przez spółki były też sposoby informowania i współpracy ze społecznością lokalną.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN i odbyło się w dniach 10-11 września w Płocku.


Wróć do poprzedniej strony

 

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI