Zobacz także:
Odpowiedzialny biznes
​​​​

Witamy w zakładce ODPOWIEDZIALNY BIZNES stworzonej w celu przybliżenia Państwu działalności PKN ORLEN w obszarze CSR.

 

Będąc liderem w swojej branży chcemy rozwijać wrażliwość społeczną. Troszczymy się o to, by nasz sukces budowany codzienną pracą powstawał w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec naszych interesariuszy i otoczenia, na które wpływamy prowadząc swoją działalność.

W prowadzonych działaniach dbamy o swoich pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Rozwijamy biznes w sposób zrównoważony, wyznaczając standardy branżowe i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju. Przywiązujemy wagę do budowania relacji, staramy się kształtować postawy, naszą ambicją jest przewodzenie zmianom. Chcemy na własnym przykładzie pokazać znaczenie odpowiedzialnego rozwoju i etycznego przywództwa. Prowadzone przez nas programy zaszczepiają na rynku standardy społecznego zaangażowania biznesu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Koncernu w zakresie CSR.

​​​​​​​​​​​

 

​​

 ​

​​​​​
 

NASZE MARKI