Zobacz także:
"Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A."

Szanowni Państwo,PDO_th.png

Każdego dnia i w każdym obszarze naszego życia potwierdza się zasada, którą zauważyli już starożytni filozofowie greccy, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana.
Życie i działanie korporacji nie są od tej zasady wyjątkiem.

W 2006 r. zaczął obowiązywać w naszej Firmie Kodeks Etyczny – zbiór zasad i wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Koncernu. Dokument powstał w szczególnych okolicznościach, gdy wizerunek Firmy narażony był na poważny uszczerbek, a opracowanie wspólnych dla wszystkich, etycznych zasad postępowania miało pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych strat. Minęło jednak zaledwie kilka miesięcy i diametralnie zmieniła się rzeczywistość wokół nas.
Rok 2007 przyniósł początek głębokiego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwamy do dzisiaj. Spektakularne upadki dużych przedsiębiorstw, zagrożone bankructwem państwa, które do tej pory uznawane były za wiarygodne, a także rosnąca liczba firm budujących swój sukces na oszustwie – to tylko nieliczne przykłady, które pokazują, jak ważne staje się uczciwe postępowanie. W każdej dziedzinie życia odejście od zasad prowadzi do upadku, z którego niełatwo się podnieść.

Zasady są jak drogowskazy. W firmie o tak złożonej strukturze jak nasz Koncern, w której codziennie podejmujemy setki decyzji, potrzebujemy jasnych i czytelnych zasad, które zawsze będą przypominać nam o tym, jak postępować, aby nie zejść z prawidłowo obranej drogi. Niniejszy dokument określa je bardzo precyzyjnie. Wskazuje wartości, które wszyscy zobowiązujemy się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Te słowa to postulaty, które mają codziennie budować ORLEN i pokazywać, jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wartości te przejawiają się poprzez opisane w niniejszym dokumencie codzienne zachowania i postawy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji.

Jestem głęboko przekonany, że podobnie jak w innych dziedzinach, także w kwestiach etyki, wyznaczamy nowe trendy i standardy zachowania w biznesie. Będziemy stać na straży naszych wartości będących fundamentem działania PKN ORLEN.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

​ ​​​​WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA PKN ORLEN.pdfWARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA PKN ORLEN

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI