Zobacz także:
"Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A."

Każdego dnia i w każdym obszarze naszego życia potwierdza się zasada, którą zauważyli już starożytni filozofowie greccy, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Życie i działanie korporacji nie są od tej zasady wyjątkiem.

W 2006 r. zaczął obowiązywać w naszej Firmie Kodeks Etyczny – zbiór zasad i wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Koncernu. Dokument powstał w szczególnych okolicznościach, gdy wizerunek Firmy narażony był na poważny uszczerbek, a opracowanie wspólnych dla wszystkich, etycznych zasad postępowania miało pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych strat. 

Rok 2007 przyniósł początek głębokiego kryzysu finansowego. Spektakularne upadki dużych przedsiębiorstw, zagrożone bankructwem państwa, które do tej pory uznawane były za wiarygodne, a także rosnąca liczba firm budujących swój sukces na oszustwie – to tylko nieliczne przykłady, które pokazują, jak ważne staje się uczciwe postępowanie. W każdej dziedzinie życia odejście od zasad prowadzi do upadku, z którego niełatwo się podnieść.

Zasady są jak drogowskazy. W firmie o tak złożonej strukturze jak PKN ORLEN w której codziennie podejmowanych jest setki decyzji, potrzebne są jasne i czytelne zasady, które zawsze będą przypominać o tym, jak postępować, aby nie zejść z prawidłowo obranej drogi. Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” określa je bardzo precyzyjnie. Wskazuje wartości, które ORLEN zobowiązuje się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Te słowa to postulaty, które mają codziennie budować ORLEN i pokazywać, jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wartości te przejawiają się poprzez opisane w niniejszym dokumencie codzienne zachowania i postawy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

PKN ORLEN pod​obnie jak w innych dziedzinach, także w kwestiach etyki, wyznacza nowe trendy i standardy zachowania w biznesie, czego potwierdzeniem jest otrzymanie tytułu World’s Most Ethical Company w latach 2014 i 2015. Konsekwentnie stoimy na straży naszych wartości będących fundamentem działania PKN ORLEN. 

Zobacz jako Flippingbook dokument "Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A."

Pobierz jako (PDF) dokument "Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A."

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI