Dane makro
Dane makro - średnia: 2020 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
 63,5  55,4                    
 8,5  9,8                    
 4,2  4,8                    
 2,2  1,5                    
 762  812                    
 3,83  3,92                    
 4,25  4,28                    
Dane makro - średnia: 2020 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
1Q 2Q 3Q 4Q
       
       
       
       
       
       
       
Pobierz całą bazę danych


1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego

NASZE MARKI