Zobacz także:
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

​Link do informacji znajd​ujących się w rejestrze ​Nazwa Zbioru Danych Osobowych
​ZDO 1 ​Zbiór uczestników Programu Lojalnościowego VITAY
​ZDO 2
​Zbiór Kontroli Dostępu
​ZDO 3
​Zbiór Danych Osobowych Kierowców odbierających produkty z Terminali Paliw.
​ZDO 4
Zbiór akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach PKN ORLEN S.A. oraz akcjonariuszy, którzy wykazali swój status akcjonariusza i zażądali udostępnienia im listy w.w. akcjonariuszy
​ZDO 5
​Zbiór danych osobowych uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez PKN ORLEN S.A.
​ZDO 6
Zbiór Danych Osobowych osób mających dostęp do informacji poufnych przed ich upublicznieniem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
​ZDO 7
​Zbiór danych osobowych klientów stacji paliw PKN ORLEN S.A.
​ZDO 8
​Zbiór danych osobowych dotyczących programów flotowych.
​ZDO 9
​Zbiór najemców i właścicieli lokali
​ZDO 10
​Zbiór danych osobowych związanych z realizacją działań sponsoringowych i eventów w PKN ORLEN S.A.
​ZDO 11
​Zbiór danych osobowych związany z prowadzeniem i utrzymaniem Stacji Paliw.
​ZDO 12
​Zbiór kontrahentów w PKN ORLEN S.A.
​ZDO 13
​Książka teleadresowa pracowników i współpracowników PKN ORLEN S.A. i Spółek GK ORLEN
​ZDO 14
​Zbiór byłych pracowników PKN ORLEN S.A. aplikujących na pełnienie funkcji asekurującego w obszarze produkcji
​ZDO 15
Zbiór uczestników programów rozwojowych
​ZDO 16
Zbiór danych osobowych uczestników konkursów z zakresu crowdsoucingu i crowdinnovation / open innovation.
​ZDO 17
Zbiór danych osobowych dotyczących projektów Badawczo - Rozwojowych
ZDO 18 ​ZDO TWÓRCY. Zbiór danych osobowych pracowników i współpracowników PKN ORLEN S.A. zgłaszających w PKN ORLEN S.A. inicjatywy techniczne i technologiczne w tym twórców projektów wynalazczych. ​
​ZDO 19 ​Zbiór danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji działań Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy PKN ORLEN S.A.
ZDO 20 ​Zbiór Danych Osobowych osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych, zobowiązanych do powiadamiania PKN ORLEN S.A. o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
​ZDO 21 Hotel Petrochemia​
​ZDO 22 Zbiór Danych Osobowych Członków kluczowego personelu kierowniczego na temat podmiotów powiązanych, zobowiązanych do powiadamiania PKN ORLEN S.A. o dokonanych transakcjach zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”(MSR 24).
​ZDO 23 Zbiór danych osobowych klientów PKN ORLEN S.A.
​ZDO 24​ ​Zbiór danych osobowych Pożyczki Pracownicze
​ZDO 25​ ​Zbiór danych osobowych postępowań prowadzonych w PKN ORLEN S.A.
​ZDO 26 ​Zbiór danych osobowych postępowań cywilnych prowadzonych w PKN ORLEN S.A.
​ZDO 27 ​Zbiór danych osobowych postępowań podatkowych prowadzonych w PKN ORLEN S.A.​
​ZDO 28 ​Zbiór danych osób żądających wykonania ich praw.​
​​​​​​​​​

NASZE MARKI