Dane makro
Dane makro - średnia: 2019 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
 59,5  64,0  66,1  71,3  71,1  64,1  64,0  59,0  62,8  59,7  63,0  67,0
 9,2  9,7  11,1  10,5  11,5  11,4  12,8  12,6  12,6  12,7  6,8  7,5
 3,6  4,4  5,9  6,0  7,0  6,5  8,7  7,7  8,0  7,9  2,6  3,3
 0,0  0,3  0,4  -0,2  0,2  1,7  0,9  0,3  1,9  1,5  0,1  3,0
 916  876  868  862  898  949  856  892  821  820  774  754
 3,76  3,80  3,80  3,81  3,84  3,78  3,80  3,91  3,95  3,90  3,88  3,84
 4,29  4,32  4,30  4,29  4,30  4,27  4,26  4,34  4,35  4,30  4,29  4,27
Dane makro - średnia: 2019 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
1Q 2Q 3Q 4Q
 63,1  68,9  62,0  63,1
 10,0  11,1  12,7  9,1
 4,6  6,5  8,2  4,7
 0,2  0,5  1,1  1,5
 885  906  859  785
 3,79  3,81  3,88  3,87
 4,30  4,28  4,32  4,29
Pobierz całą bazę danych


1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego

NASZE MARKI