Dane makro
Dane makro - średnia: 2020 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
 63,5  55,4  31,8  18,5  29,0  40,1  43,4  44,8  40,8  40,2  42,7  49,9
 8,5  9,8  14,7  14,3  4,7  3,1  5,2  5,7  5,4  5,8  5,2  5,3
 4,2  4,8  8,2  9,6  1,1  -0,5  1,1  1,2  1,1  1,7  0,7  0,7
 2,2  1,5  3,3  2,7  -0,7  -1,6  -0,6  0,3  0,1  -0,2  -0,3  0,7
 762  812  982  944  843  774  808  833  847  838  841  842
 3,83  3,92  4,01  4,18  4,16  3,95  3,89  3,72  3,79  3,86  3,80  3,68
 4,25  4,28  4,44  4,54  4,53  4,44  4,45  4,40  4,47  4,54  4,50  4,48
Dane makro - średnia: 2020 jd.
 Cena ropy Brent  $/b
 Modelowa marża downstream1  $/b
 Modelowa marża rafineryjna2 + Dyferencjał Brent/URAL  $/b
  Dyferencjał Brent/URAL3  $/b
 Modelowa marża petrochemiczna4  EUR/t
 USD / PLN5  PLN
 EUR / PLN5  PLN
1Q 2Q 3Q 4Q
 50,1  29,6  42,9  44,2
 11,0  7,3  5,4  5,4
 5,8  3,3  1,1  1,1
 2,4  0,1  -0,1  0,1
 845  846  828  840
 3,92  4,09  3,80  3,78
 4,33  4,50  4,44  4,51
Pobierz całą bazę danych


1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego

NASZE MARKI