Zobacz także:
Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku
Nr 29/ 2021  | 27-05-2021

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2021 roku („ZWZ”), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
29-07-2021
PKN 1,40% 72,54
WIG 0,72% 67833,05
WIG20 0,89% 2265,69
WIG30 0,81% 2719,06
WIG-PALIWA 1,39% 6287,91
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI