Zobacz także:
Umowa na zakup 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.
Nr 5/ 2021  | 26-02-2021

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 lutego 2021 roku Orlen Wind 3 Sp. z o.o. („Orlen Wind 3”) podpisała z funduszami inwestycyjnymi: Taiga Inversiones Eolicas SCR SA oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii, umowę zakupu 100% udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o., będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy, Nowotna („Umowa”). Nabywane farmy wiatrowe posiadają łączną moc 89,4 MW. Wartość Umowy wynosi ok. 380 mln PLN. Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów antymonopolowych.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Orlen Wind 3, która została założona w celu realizacji rozwoju działalności PKN ORLEN S.A. w obszarze energetyki odnawialnej, co wynika z obowiązującej strategii Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka będzie informować w raportach bieżących o kolejnych istotnych transakcjach dokonywanych w ramach tych działań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI