Zobacz także:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2020 roku
Nr 55/ 2020  | 07-10-2020
PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3. kwartał 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 22 października 2020 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3. kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2020 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
22-10-2020
PKN 0,10% 41,84
WIG 0,00% 47910,38
WIG20 0,08% 1642,70
WIG30 0,02% 1884,75
WIG-PALIWA 0,04% 3829,00
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI