Zobacz także:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na podpisanie umów na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Nr 6/ 2020  | 05-02-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 28 listopada 2019 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach uchwały wyraziła zgodę na zawarcie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”, w szczególności następujących umów:
- umowy z konsorcjum spółek KTI Poland S.A. i IDS-BUD S.A. o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln PLN 
oraz 
- innych umów dotyczących infrastruktury pomocniczej na łączną kwotę ok. 200 mln PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
21-09-2020
PKN -2,89% 46,72
WIG -2,03% 48815,55
WIG20 -1,96% 1697,78
WIG30 -2,08% 1947,16
WIG-PALIWA -2,59% 4073,48
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI